Kako radi krug trag?Većina modernih rezidencija sadrži složeni sustav kabela, uzemljenih vodova i drugih električnih vodova potrebnih za svakodnevne električne funkcije. Ovi krugovi mogu biti podložni brojnim električnim problemima. Sustav za praćenje krugova pojednostavljuje proces pronalaženja takvih problema na njihov izvor i sastoji se od sonde, odašiljača i prijemnika.


Odašiljač

Sljedbenici strujnih krugova mogu pratiti elektroničke probleme do žice izvora.

Odašiljač na tragu kruga koristi se za prijenos signala koji se šalje duž kruga na koji se priključuje. Električar može spojiti trag strujnog kruga na kraj žice kruga, kao što je u električnoj utičnici.


Prijamnik

Prijemnik za praćenje kruga prihvaća signal poslan iz kruga i obično ima oblik jedinice koja se drži u ruci. Prijemnik stvara buzz zvuk ili aktivira svjetlo kada se drži blizu kruga koji emitira signal.

Što je signal jači, to je svjetlo svjetlije ili glasnije.


Sonda

Prijemnik za praćenje kruga sadrži sondu u kojoj su smještena tri senzora. Senzor električnog polja smješta kraj vodiča.

Osjetnik diferencijalnog polja određuje smjer vodiča koji se nalazi iznad zemlje. Induktivni senzor određuje smjer vodiča koji odašilje krug ispod zemlje.

Sonda generira određenu električnu energiju preko prekidača, a zatim određuje količinu energije koju generira signal kruga.

Prethodni Članak

Kako odrediti veličinu oplate za palube

Sljedeći Članak

Kako ukloniti Tough Wallpaper